CompuStitch maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

 ALGEMENE VOORWAARDEN: ARTIKEL 22 - AKKOORD

Artikel 22 – Akkoord
22.1 De verkoper verplicht zich om deze algemene voorwaarden ter beschikking te
        stellen aan de koper, op zodanige wijze dat de koper deze ongehinderd in kan zien
        en de mogelijkheid heeft om deze op te slaan op een duurzame gegevensdrager.
22.2 De koper gaat, door het aangaan van een overeenkomst met de verkoper,
        akkoord met de algemene voorwaarden van de verkoper, ongeacht het feit of
        de koper de algemene voorwaarden daadwerkelijk heeft ingezien of niet. 


© CompuStitch -  Algemene Voorwaarden – laatste update: 29-3-2018