CompuStitch  maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

    ALGEMENE VOORWAARDEN:
ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 de verkoper: CompuStitch
1.2 de koper: de natuurlijke- of rechtspersoon, vanaf de leeftijd van achttien jaar of handelend met toestemming van zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger(s), die met de verkoper een koopovereenkomst* aangaat of wil aangaan of voor wie de verkoper een aanbieding doet
of een leverantie of prestatie verricht.


* De regels voor een koopovereenkomst zijn opgenomen in titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
De verkoper verbindt zich met een koopovereenkomst aan het leveren van een product of dienst.
De koper verbindt zich met deze overeenkomst aan het betalen van een geldbedrag voor het product of dienst.
De verkoper moet het product of dienst leveren en eigendom van het product overdragen.