CompuStitch  maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

    ALGEMENE VOORWAARDEN:
ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de koper aangegane overeenkomsten met de verkoper.
3.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen er Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en /of producten. Het zal door de verkoper nadrukkelijk worden aangegeven wanneer dit het geval is.
3.3 Van deze algemene voorwaarden zal uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht zullen blijven.
3.4 De tekst van deze algemene voorwaarden wordt op de websites www.CompuStitch.nl en www.CompuStitch.net op zodanige wijze beschikbaar gesteld, dat de koper deze op eenvoudige wijze kan inzien en op kan slaan op een duurzame gegevensdrager. Op verzoek van de koper kunnen de algemene voorwaarden ook per e-mail of per post worden toegezonden.
3.5 De verkoper behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving, te mogen wijzigen en/of aanvullen.