CompuStitch  maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

    ALGEMENE VOORWAARDEN:
ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper een bestelling heeft geplaatst en de verkoper deze heeft bevestigd.
Een bestelling kan zowel via de winkelwagen van de webshop, als via e-mail, als telefonisch geplaatst worden. 
5.2 De verkoper gaat er vanuit dat het e-mailadres dat de koper gebruikt heeft bij het plaatsen van de bestelling regelmatig door de koper gelezen wordt en dus gebruikt kan worden als een betrouwbaar communicatiemiddel.
5.3 Indien de koper de bestelling telefonisch heeft doorgegeven, dan gaat de verkoper er vanuit dat het telefoonnummer van de koper gebruikt kan worden als betrouwbaar communicatiemiddel.
5.4 De koper en verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat met het plaatsen van een bestelling door de koper en een bevestiging van de verkoper een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van
de overeenkomst.

5.5 De verkoper behoudt zich het recht voor om, binnen wettelijke kaders, zich op de hoogte te stellen van feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst met de koper.
5.6 Indien de verkoper goede gronden heeft om een overeenkomst niet aan te gaan, dan is de verkoper gerechtigd om de overeenkomst te weigeren of hier bijzondere voorwaarden aan te verbinden.
5.7 De koper is gerechtigd gebruik maken van het wettelijk bepaalde herroepingsrecht.
5.8 De verkoper is bevoegd om gebruik te maken van derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.
5.9 De koper ontvangt na het bestellen via de winkelwagen van de webshop een bestelbevestiging per mail. Deze bestelbevestiging is onder voorbehoud van aantallen en prijzen en is geen factuur. De koper ontvangt de factuur doorgaans binnen twee werkdagen.