CompuStitch maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

 ALGEMENE VOORWAARDEN: ARTIKEL 20 - PUBLICITEIT

Artikel 20 - Publiciteit
20.1 De verkoper behoudt zich het recht voor om door de verkoper geleverde
        en/of vervaardigde producten te gebruiken voor de website en/of voor
        andere publicaties of om dit product op te nemen in het assortiment.
20.2 Foto’s die door de koper zijn aangeleverd zullen nooit zonder uitdrukkelijke
        toestemming van de koper gebruikt worden voor publicatie.