CompuStitch  maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

    ALGEMENE VOORWAARDEN:
ARTIKEL 4 - HET AANBOD

4.1 Het aanbod bevat een nauwkeurige en zo volledig mogelijke beschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken.
4.2 Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe 
weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
De weergegeven kleuren kunnen slechts als indicatie en niet als referentie gebruikt 
worden, omdat iedere monitor of print kleuren op een andere wijze weer kan geven.
4.3 Elk aanbod zal zodanige informatie bevatten, dat het voor de koper duidelijk is 
wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de overeenkomst verbonden zijn. Dit betreft in het bijzonder:
* de prijs incl. Btw;
* de evt. leveringskosten;
* de wijze van betaling;
* een indicatie van de levertijd;
4.4 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden 
geschiedt, dan wordt dit door de verkoper nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.5 Op alle door de verkoper verstrekte informatie, zoals teksten, ontwerpen en/of 
afbeeldingen, behoudt de verkoper het intellectuele eigendom, indien en voor zover dit van toepassing is. 
4.6 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet.
4.7 Het vertonen van een foto of het vermelden van een artikel op deze site is geen garantie 
voor de verkrijgbaarheid van het artikel, omdat het altijd mogelijk is dat het bewuste artikel intussen is uitverkocht.