CompuStitch maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

 ALGEMENE VOORWAARDEN: ARTIKEL 4 - HET AANBOD

Artikel 4 – Het aanbod
 
4.1 Het aanbod bevat een nauwkeurige en zo volledig mogelijke beschrijving van
       de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd
       om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken.
 4.2 Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
       weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
       De weergegeven kleuren kunnen slechts als indicatie en niet als referentie gebruikt
       worden, omdat iedere monitor of print kleuren op een andere wijze weer kan geven.
 4.3 Elk aanbod zal zodanige informatie bevatten, dat het voor de koper duidelijk is
       wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de overeenkomst
       verbonden zijn. Dit betreft in het bijzonder:
          * de prijs incl. Btw;
          * de evt. leveringskosten;
          * de wijze van betaling;
          * een indicatie van de levertijd;
 4.4 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
       geschiedt, dan wordt dit door de verkoper nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 4.5 Op alle door de verkoper verstrekte informatie, zoals teksten, ontwerpen en/of
       afbeeldingen, behoudt de verkoper het intellectuele eigendom, indien en voor
       zover dit van toepassing is. 
 4.6 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet.
 4.7 Het vertonen van een foto of het vermelden van een artikel op deze site is geen garantie
    voor de verkrijgbaarheid van het artikel, omdat het altijd mogelijk is dat het bewuste artikel
       intussen is uitverkocht.